Vad gör en webbyrå?


En webbyrå arbetar framför allt med webbdesign och webbutveckling.

Med webbdesign menar jag hur en hemsida ser ut, men dessutom hur den fungerar och integrerar med sina besökare. De flesta brukar sträva efter en stilren, tydlig och genomtänkt hemsida. Olika grafiska element såsom logotyper, bilder och ikoner måste placeras rätt och vara av hög kvalitet. Typografi och färgval är två andra mycket viktiga faktorer. När allt faller på plats är det möjligt att förmedla ett visst intryck eller känsla till besökaren. En webbyrå har skickliga formgivare och grafiska designers för detta hantverk.

Webbutveckling är ett bredare begrepp som inkluderar de tekniska delarna. Där ingår programmering av server/klient-sidan, systemutveckling, datasäkerhet, databasens uppbyggnad och mycket mer. På det området kan en webbyrå verkligen leverera, eftersom de till skillnad från vanliga lekmän kan hålla sig uppdaterade i den allt snabbare tekniska utvecklingen.

Hela tiden kommer det ny webbteknik och nya webbtjänster. Både hårdvara och webbläsare förbättras ständigt, inte minst när det gäller prestanda. En webbyrå kan utveckla moderna hemsidor, där man drar fördel av dessa framsteg. Sådana hemsidor kan ha rikligt med funktionalitet och vara lätta att underhålla, men samtidigt vara relativt resurssnåla.

Det har också växt fram något som kallas responsiv webbdesign. Det innebär en design som faktiskt tar hänsyn till skärmstorlek, skärmupplösning och till och med vilken funktionalitet besökarens webbläsare stödjer. Hemsidan anpassas automatiskt, vilket ger en stor fördel. Många använder nämligen mobila enheter, till exempel surfplattor och smartphones. Genom responsiv webbdesign kan de få en likvärdig upplevelse som en person vid en vanlig dator. En del branschexperter menar att responsiv webbdesign är framtiden och webbyråer brukar vara i framkant på området.

Ett annat hett ämne där webbyråer ofta erbjuder experthjälp är sökmotoroptimering. Det är ett samlingsnamn på flera olika metoder och tekniker. Där syftet är att den tilltänkta målgruppen lättare ska hitta till hemsidan när dom söker i sökmotorerna.