Hemsidan – ditt publika fönster?


Idag är en hemsida mer eller mindre ett måste för alla företag. Det öppnar upp möjligheten att marknadsföra sig mot en större publik. Enbart i Sverige finns det flera miljoner med tillgång till Internet och de flesta är regelbundna användare. Dessutom använder de flesta företag och myndigheter Internet i sitt dagliga arbete.

Att inte finnas tillgänglig på nätet kan vara riskabelt eftersom många nyttjar det som ett viktigt verktyg, både för att hitta information och för att göra affärstransaktioner. Utan hemsida kan man helt enkelt gå miste om kunder. Det kan liknas vid att inte ha ett skyltfönster om man driver en klädbutik.

Om du har en hemsida kan potentiella kunder hitta information om ditt företag och få en tydligare bild av vad ni jobbar med. I princip kan man se den som en broschyr eller anslagstavla som kan förändras snabbt och till en låg kostnad. Till skillnad från tryckt material som bara är aktuellt en kortare tid kan en hemsida ständigt hållas aktuell.

En hemsida hjälper också till med trovärdigheten. Det första många gör som kommer i kontakt med ett företagsnamn eller ett varumärke är att göra en sökning på nätet. Saknas en hemsida är det en varningsflagga. Det samma gäller om de hittar en dåligt uppdaterad och allmänt oprofessionell hemsida. Det sänder negativa signaler. Motsatt förhållande uppstår om de anländer till en snyggt designad, uppdaterad och välfungerande hemsida. Då vet man att det är en seriös aktör som vill visa sig från sin bästa sida.

Hemsidan kan också utvecklas för att erbjuda funktionalitet som förbättrar hela verksamheten. Exempelvis kan hemsidan tillhandahålla kundsupport via en live-chatt eller via ett kontaktformulär. Svar på vanliga frågor kan ges, vilket kan leda till att mindre arbetstid måste läggas på att svara i telefon. Det kan finnas möjlighet att ladda ner blanketter, broschyrer eller till och med mjukvara via hemsidan. Har man en verksamhet som lämpar sig för e-handel är det ett naturligt steg att erbjuda en webbshop, eftersom det kan leda till kraftigt ökad försäljning.